کد خبر: 52669 - تاریخ: یکشنبه، 8 ژوئن 2014 - 12:50

مقصران برکنار می‌شوند؛

4 دلیل تصادف قطار مسافری و باری مشهد اعلام شد/ تعیین نحوه برخورد با مسئولان حادثه

راه آهن جمهوری اسلامی ایران به دنبال بروز سانحه قطار مسافری تهران – مشهد بیانیه ای را صادر کرد و به بیان جزئیات بروز سانحه پرداخت.

به گزارش خوبان، راه آهن جمهوري اسلامي ايران در پي بروز سانحه قطار مسافري فوق العاده تهران – مشهد، ضمن ابراز همدردي با صدمه ديدگان حادثه و دلجويي از کليه مسافرين آن قطار بيانيه اي را منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: به دنبال بروز سانحه قطار مسافري فوق العاده تهران- مشهد، راه آهن جمهوري اسلامي ايران ضمن ابراز همدردي با صدمه ديدگان حادثه فوق و دلجويي از کليه مسافرين عزيز آن قطار بر خود لازم مي داند نسبت به برخورد با مسببن و مقصرين اين حادثه اقدام کند چرا که متوليان آن به خوبي مي دانند که حفظ جان شهروندان و هموطنان عزيز پاسخ به اعتمادي است که به دست آوردن آن کار آساني نبوده است و پيرو همين مساله هيچ گونه اغماضي در اين مورد پذيرفته شدني نخواهد بود.

 

تصادف قطار

 

شايان ذکراست کميسيون سوانح عالي راه آهن جمهوري اسلامي ايران به محض وقوع سانحه با حضور در محل و تشکيل جلسات تخصصي نسبت به بررسي دقيق عوامل بروز سانحه اقدام کرد.

طبق گزارش ارايه شده کميسيون عالي سوانح راه آهن ، نسبت به شناسايي و برخورد با مسببين مستقيم و غيرمستقيم و راههاي جلوگيري از تکرار چنين حوادثي تصميمات لازم اتخاذ شده که اهم اين موارد در گزارش کميسيون سوانح راه آهن به شرح پيوست مشاهده مي‌شود.

در همين راستا مدير کل منطقه شمال شرق با پذيرش قصور پرسنل تحت امر خود و به نشانه عذرخواهي از مردم از سمت خود استعفا کرد که مورد موافقت راه آهن قرار گرفت.

اميد است با تمهيدات انديشيده شده ديگر شاهد بروز چنين حوادثي در کشور نباشيم.

گزارش حادثه برخورد قطار مسافري با قطار باري در ايستگاه امروان شاهرود در 15 خرداد

شرح حادثه: اين حادثه مورخه 15 خرداد قطار مسافري كد 3342 (فوق العاده 9 تهران –مشهد) با لكوموتيو به شماره 1529 با تعداد 12 واگن به وزن 600 تن در ساعت 20:03 وارد ايستگاه سمنان شده و پس از تعويض لكوموتيوران و كمك لكوموتيوران و دريافت حكم احتياط مبني بر رعايت تقليل سرعت 30 كيلومتر بر ساعت از كيلومتر 200+333 الي 500+334 (روي سوزنهاي زوج ايستگاه امروان از سمت لارستان) در ساعت 21:57 از ايستگاه لارستان به سمت ايستگاه امروان ( محل حادثه ) حركت مي‌کند.

لازم به توضيح است به علت تعويض تراورسهاي بتوني سوزنهاي بلاك فرد ، ايستگاه امروان – سرخده، سرخده – دامغان از پوشش مركز CTC‌ خارج و بصورت محلي توسط متصدي ترافيك اداره مي گرديد.

به دستور مرکز كنترل ترافيک شاهرود با توجه به مسدود بودن بلاك فرد ايستگاههاي امروان – سرخده، به علت انجام عمليات تعويض تراورس متصدي ترافيك ايستگاه امروان قطار باري كد 305 ( با دوبله لكوموتيو 846 و 921 که با تعداد 35 واگن مخزندار خالي به وزن 1000تن و بطول 550 متر را از بلاك زوج (بلاک غيرمتعارف) سرخده – امروان قبول و به خط 4 ايستگاه وارد مي نمايد و قطار مسافري كد 3342 از ايستگاه لارستان قبول ميگردد و قرار بوده اين قطاردر پشت چراغ ورودي متوقف باشد تا قطار مسافري كد 1851 مسافري حرم به حرم از خط دو به سمت لارستان از بلاك فرد عبوري گردد و سپس اقدام به مسير گيري جهت ورود و عبور قطار مسافري ف 9 از خط 3 نمايد.

با توجه به اينكه همپوشاني مسير تنظيمي خط 4 براي قطار باري به سمت بلاك زوج لارستان باقي مانده بوده قطار مسافري كد 3342 درساعت 22:11 بدون توجه به رنگ قرمزسيگنالهاي علائم الكتريكي با سرعت تقريبي 107 كيلومتر بر ساعت به ايستگاه امروان وارد و با سرعت درحدود 61 کيلومتر بر ساعت با قطار باري متوقف برخورد مي نمايد، متاسفانه در اين حادثه يك نفر مسافر فوت نموده و تعداد 31 نفر مسافر و 4 نفر از كاركنان راه آهن مصدوم و به بيمارستان اعزام مي گردند.

در اين حادثه به لكوموتيوها و سالنها و واگنهاي مخزندار قطار باري خسارات فراواني وارد مي‌شود. با توجه به باز شنوي مكالمات ضبط شده از بي سيم ايستگاه امروان، متصدي ترافيك شش مرتبه در ساعتهاي 22:10:04 و 22:10:28 اعلام توقف به لكوموتيوران مي دهد كه پاسخي دريافت نشده است.

اقدامات انجام شده:

-فرماندهي عمليات امداد و نجات و اسکان و جابجايي مسافرين و عمليات جمع آوري حادثه ازساعت اوليه بروز حادثه تا زمان جمع آوري حادثه و برقراري وضعيت عادي سير قطارها در ستاد مرکز و ناحيه راه آهن شمال شرق

-اعزام کميسيون عالي سوانح راه آهن به محل حادثه جهت بررسي بيشتر و دقيق چگونگي بروز حادثه

-انجام تحقيقات و بررسي کليه مسائل مربوط به حادثه به منظور ارائه راهکارهاي پيشگيرانه وجلوگيري ازتکرار آن

نتيجه تحقيقات اوليه:

1. علت حادثه :

عدم رعايت مقررات عمومي حرکت و عبور از چراغ قرمز

2.مسببين حادثه:

– لكوموتيوران قطار مسافري بعلت عدم توجه به رنگ زرد دو نماي خبري و قرمز سه نماي ورودي سيگنالهاي علائم الكتريكي و عدم پاسخ گوئي به بي سيم متصدي ترافيك ايستگاه امروان و کاهش ندادن سرعت با توجه به مفاد حکم احتياط ( تقليل سرعت 30کيلومتر بر ساعت روي سوزنهاي ورودي ايستگاه امروان )

– كمك لكوموتيوران قطار مسافري به علت عدم هشدار به لكوموتيوران و اعلام ننمودن نماي قرمز چراغهاي علائم به لكوموتيوران و عدم ياد آوري مفاد حکم احتياط ( تقليل سرعت 30کيلومتر بر ساعت روي سوزنهاي ورودي ايستگاه امروان ) و داشتن مسئوليت مشترك با لكو موتيوران

– متصدي ترافيك امروان به علت قبول همزمان دو قطار از طرفين و نداشتن امكان تنظيم مسير قطارها و اقدام به ابطال مسيرچندين مورد که موجب توقف قطارها ازطرفين ايستگاه برخلاف رعايت مقررات ذيربط شده است.

– كنترلر بهره برداري به علت عدم نظارت بر كار مامورين و صدور مجوز قبولي دو قطار مقابل همديگر با توجه به شرايط قبول و اعزام 3 رام قطار در طرفين ايستگاه و عدم رعايت مقررات مربوطه

3. نحوه برخورد با مسئولين حادثه

– براساس تصميمات متخذه براي مامورين ذيربط و مستقيم در حادثه برابر روال اداري ضمن تعليق از کار ،پرونده حادثه توسط کميسيون سوانح ناحيه به قيد فوريت تشکيل وجهت تصميم گيري به هيئت تخلفات اداري ارسال گردد.

– مقرر گرديد نسبت به برکناري مامورين ارشد ناحيه ( اعضاي کميسيون جلوگيري از سوانح ) شامل: معاون بهره برداري وناوگان، روساي گروه سيروحرکت و ايمني اقدام و نسبت به توبيخ کتبي با درج درپرونده ساير روساي گروه ( خط وابنيه فني ، ارتباط وعلائم الکتريکي ، ناوگان ) که مسئوليت نظارتي مشترک داشته اند اقدام گردد .

پيشنهادات جهت جلوگيري از تکرار

درتاريخ 17 خرداد با حضور مديريت عامل، قائم مقام ومعاونين راه آهن و مشاورين مديرعامل و اعضاي کميسيون عالي سوانح با توجه به جمع آوري اطلاعات اوليه حادثه فوق مورد بحث وبررسي وتبادل نظرقرارگرفت که پيامد آن تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد :

1-مقرر گرديد به جهت سير ايمن کليه قطارها و جلوگيري از هرگونه خطاي نيروي انساني نسبت به نصب باليس در ورودي ايستگاهها و سيستم onboard برروي کليه لکوموتيوهاي کشور حداکثر تا پايان سالجاري اقدام تا در مناطق مجهز به سيستم علائم الکتريکي از بروز اين مورد ( عبور از چراغ قرمز ) جلوگيري بعمل آيد .

2-مقرر گرديد در محور تهران – مشهد جهت ورود قطارها به خط قبولي برابر سيستم علائم اقدام و عمل باطل نمودن مسير پس از ورود قطار به بلاک ممنوع گردد. به جز شرايط خاص و استثنايي که بايستي گزارش آن توسط کشيک مربوطه ارائه گردد .

3-با توجه به کمبود شديد نيروي انساني دربخش سير و حرکت علي الخصوص در بخش راهبري ( لکوموتيوران ) مقرر گرديد اقدامات لازم جهت تسريع در جذب 1500 نفر لکوموتيوران و طي دوره هاي آموزشي مربوطه در سال جاري صورت پذيرد .

4-مقرر گرديد به منظور تشديد کنترلهاي لازم از اين پس صدور تاييديه نهايي گواهينامه لکوموتيورانان و همچنين آزمايشات ادواري آنان بجاي اداره کل سير و حرکت توسط اداره کل ايمني و نظارت بر شبکه صورت پذيرد .

5-نظر به استفاده ايمن از سيستم C.T.Cدرمحورهاي مختلف ازجمله محور تهران – مشهد اقدام به محلي ( local ) نمودن کنترل ايستگاه تنها تحت شرايط خاص و پس از موافقت واحدهاي ذيربط در مرکز باشد.

 

انتهای پیام/


مطالب مرتبط:
نظرات بینندگان

نظری ثبت نشده است

  ارسال دیدگاه

  توجه نمایید
 • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
 • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • «خوبان خبر» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
 • خوبان خبر از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
 • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 • تنها خالی نماندن متن دیدگاه الزامی است.
 • telegram khoobankhabar

  telegram khoobankhabar

  adv

  ads