کد خبر: 239752 - تاریخ: شنبه، 29 ژوئن 2024 - 09:28

در حال به روز رسانی

پزشکیان و جلیلی در صدر/ احتمال رفتن انتخابات به دور دوم قوت گرفت

سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج ششمین مرحله از شمارش آرای انتخابات چهاردهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.

به گزارش خوبان خبر ؛  فرآیند اخذ رأی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ساعت ۸ صبح جمعه ۸ تیرماه در بیش از ۵۸ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور آغاز شد.

رأی‌گیری در شعب اخذ رأی با حضور مجریان، ناظران و نمایندگان نامزدها انجام گرفت. همچنین رأی‌گیری در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به‌صورت کاغذی انجام شد.

بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط در داخل و خارج از کشور می‌توانستند در رأی‌گیری شرکت کنند.

رأی دهی با ارائه‌ی شناسنامه یا کارت ملی امکان‌پذیر بود. در این دوره از انتخابات، درج مهر بر شناسنامه حذف شد.

در پایان زمان رأی‌گیری و پس از شمارش آرا، با حضور مجریان، ناظران و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، صورت جلسه تهیه و در سامانه احراز بارگذاری و سپس در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها تجمیع و به وزارت کشور اعلام می‌شود و بعد از تأیید شورای نگهبان، وزارت کشور آمار رسمی را اعلام خواهد کرد.

 

۱ ساعت قبل

۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۹:۴۱

هشتمین مرحله از اعلام رسمی نتایج شمارش و تجمیع شده

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در هشتمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: هشتمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

اسلامی گفت: آرای ۴۷ هزار و ۲۴ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۴۴۲ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۱۹ میلیون و ۶۲ هزار و ۱۳ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۸۳۰۲۵۷۷ رأی

سعید جلیلی با ۷۱۸۹۷۵۶ رأی

محمدباقر قالیباف با ۲۶۷۶۵۱۲ رأی

مصطفی پور محمدی با ۱۵۸۳۱۴ رأی

 

۵ دقیقه قبل

۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۸:۱۹

هفتمین مرحله از اعلام نتایج شمارش و تجمیع شده

  محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در هفتمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: هفتمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

اسلامی گفت: آرای ۳۷ هزار و ۲۴ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۴۰۸ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۱۴ میلیون و ۷۰ هزار و ۴۶۲ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۵۹۵۵۷۸۱ رأی

سعید جلیلی با ۵۵۶۰۳۲۱ رأی

محمدباقر قالیباف با ۱۸۹۱۳۸۵ رأی

مصطفی پور محمدی با ۱۱۱۹۶۷ رأی


۱ ساعت قبل

۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۶:۵۴

ششمین اعلام رسمی آمار شعب شمارش و تجمیع شده

 محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ششمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: ششمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۳۲۲۴۴ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۳۷۵ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۱۲ میلیون و ۵۸ هزار و ۸۴۳ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۵۰۰۰۳۵۴ رأی

سعید جلیلی با ۴۸۷۵۲۶۹ رأی

محمدباقر قالیباف با ۱۶۲۰۶۲۸ رأی

مصطفی پور محمدی با ۹۵۱۷۲ رأی


۲ ساعت قبل

۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۵:۵۶

پنجمین اعلام رسمی آمار شعب شمارش شده و تجمیع شده

  محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پنجمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: پنجمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۲۷۹۳۸ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۳۴۳ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۱۰ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۴۱۰ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

سعید جلیلی با ۴۲۶۶۳۸۶ رأی

مسعود پزشکیان با ۴۲۴۴۸۱۵ رأی

محمدباقر قالیباف با ۱۳۸۵۸۳ رأی

مصطفی پور محمدی با ۸۰۵۰۶ رأی


۳ ساعت قبل

۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۵:۲۰

چهارمین اعلام رسمی آمار شعب شمارش شده و تجمیع شده

  محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در چهارمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: چهارمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۲۳۰۶۶ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۳۰۰ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۳۴۱ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از: مسعود پزشکیان با ۳۳۸۹۱۹۱ رأی، سعید جلیلی با ۳۵۰۵۱۹۱ رأی و محمدباقر قالیباف ۱۱۱۶۶۵۹ رأی و مصطفی پور محمدی ۶۲۳۱۰ رأی است.


۳ ساعت قبل

۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۵:۱۸

سومین اعلام رسمی آمار شعب شمارش شده و تجمیع شده

 محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در سومین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: سومین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۱۷۰۳۸ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۲۵۰ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۵ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۸۰۵ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از: مسعود پزشکیان با ۲۴۱۰۷۶۰ رأی، سعید جلیلی با ۲۴۰۸۷۹ رأی و محمدباقر قالیباف ۷۸۰۲۰۲ رأی و مصطفی پور محمدی ۴۰۴۲۸ رأی است.


۴ ساعت قبل

۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۴:۱۴

اعلام آمار دوم شعب شمارش شده و تجمیع شده

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در دومین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: دومین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۱۱۴۲۵ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۱۱۶ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۳ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۲۴۸ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از: مسعود پزشکیان با ۱۵۹۵۳۴۵ رأی، سعید جلیلی با ۱۵۹۴۸۶۸ رأی و محمدباقر قالیباف ۵۴۴۱۴۴ رأی و مصطفی پور محمدی ۲۵۵۳۸ رأی است.

میزان آرای باطله نیز ۱۲۹۳۵۳ رأی است.


۴ ساعت قبل

۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۴:۱۳

بر اساس پیش‌بینی‌ها رئیس جمهور ایران ۱۶ تیر ماه مشخص خواهد شد

با توجه به میزان مشارکت غیر رسمی اعلام شده هیچ یک از نامزدها ۵۰٪ آرا را به دست نیاورده و انتخابات با رقابت مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم خواهد کشید. در صورت دو مرحله‌ای شدن انتخابات، بر اساس قانون مرحله دوم روز جمعه ۱۵ تیرماه برگزار خواهد شد.

 


۴ ساعت قبل

۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۳:۴۰

اعلام نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در تشریح نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: اولین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۵۸ هزار و ۶۴۰ است. ۷۰۰۳ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۱۱۶ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۲ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۸۶۶ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از: مسعود پزشکیان با ۹۷۳۰۵۲ رأی، سعید جلیلی با ۹۶۳۶۱۵ رأی و محمدباقر قالیباف ۳۴۱۰۵۶ رأی و مصطفی پور محمدی ۱۵۶۲۵ رأی است.

میزان آرای باطله نیز ۷۹۵۱۸ رأی است.

اعلام نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

 


۸ ساعت قبل

۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۰:۱۸

پس از پایان زمان رای گیری، صندوق‌ها باز شده و شمارش آرا آغاز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در جمع خبرنگاران گفت: زمان رسمی انتخابات به پایان رسید، درهای شعب بسته خواهد شد اما از افرادی که در داخل شعب و در صف‌ها ایستادند تا آخرین نفر آرای آن‌ها اخذ خواهد شد.
وی افزود: پس از پایان زمان رأی‌گیری و اخذ رأی از همه افرادی که در شعب حضور دارند، پلمپ صندوق‌ها باز شده و کار شمارش آرا آغاز خواهد شد.

نظرات بینندگان

نظری ثبت نشده است

  ارسال دیدگاه

  توجه نمایید
  • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «خوبان خبر» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • خوبان خبر از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
  • تنها خالی نماندن متن دیدگاه الزامی است.
  • telegram khoobankhabar

    telegram khoobankhabaradvads